Oprogramowanie dedykowane

Oferuję tworzenie oprogramowania dedykowanego na potrzeby klienta takie jak:

- skrypty,

- biblioteki,

- bazy danych,

- aplikacje wewnętrzne,

-  wszelkiego rodzaju systemy zarządzania.

Krzysztof Góra,
Pajęczono

+48 720 822 840